Stödpersoner

Så här når du våra stödpersoner

Nedanstående personer har tystnadsplikt av samma typ som landstingsanställd personal:

Torbjörn Brännström……………………0910/77 58 82  070/372 08 37    sekreterare

Åke Brännström………………………….0910701038     0703997024       kassör

Göran Eklund…………………………….0910/192 17     070/521 58 41    ledamot

Alfons Forsman………………………….0910/135 21     070/290 59 07    före detta ordförade

Karl-Erik Holmberg……………………..0910(184 00     0730/57 812 75  sponsoransvarig och styrelseledamot

Alf Karlberg……………………………….0910/72 12 02  070/672 12 09    före detta ledamot i styrelsen

Olof Markström………………………….070/270 63 80   070/278 42 04   ansvarig hemsidan och styrelseledamot

Leif Sundkvist……………………………070/270 63 80                             ordförande

 

Har du medicinska frågor kan du kontakta Urologsköterskan Inger Hedblad, Skellefteå lasarett. Du når henne på telefon 090/785 91 24 onsdag och fredag kl 0700-0900 samt tisdag kl 1500-1600.

 

Mer information finns också att få på: www.prostatacancerförbundet.se

Kontakta Oss